Ditt ansvar som byggeier:
Som byggeier har du et særlig ansvar for brannsikkerhet.

Du må ha:
• God kunnskap om bygget, byggets branntekniske installasjoner og utstyr.
• God kunnskap om gjeldene lover og forskrifter vedrørende brannvern.
• Avtaler og oppfølging av kontroller av branntekniske installasjoner.
• Jevnlig etterse at leietakere, branntekniske installasjoner og rutiner for brannsikkerhet følges opp.
• Fastsette mål og iverksette systematisk avviksbehandling.
• Dokumentere alt!

Gjør jobben enklere ved å benytte vår elektroniske internkontrollsystem. 

 

Har du ikke tid og anledning til å følge opp punktene?
Lei inn en brannvernleder som følger opp det systematiske arbeidet for deg.

For presentasjon ta kontakt på [email protected] eller 975 95 513

Kontaktperson: Anne Therese Hjellvik