Vi fikser:

Internkontroll for næringsbygg

Særskilte brannobjekt har krav til internkontroll for brannsikkerhet. Eier av bygget kan velge å selv håndtere brannsikkerhetsarbeidet, eller sette dette bort til en kyndig person.

Elektronisk Internkontrollsystem

• Dokumentarkiv
• Aktivitetskalender med varsel
• Lovverk
• Ferdige prosedyrer
• Maler til risikoanalyse, handlingsplan mm

Brannvernleder/ Eiers representant

Vi leier ut brannvernleder hvis ikke eier ønsker å ta denne jobben selv.
• Aktivitetsstyring
• Dokumenthåndtering
• Gjennomføring av ettersyn
• Branntekniske tegninger/Rømningsplaner i Autocad
• Gjennomføring av Brann og evakueringsøvelser
• Utfører Risikoanalyser i samarbeid med eier og brukere

KURS

• Varme Arbeider
• Brannvernleder
• Slokkekurs
• Kurs i kategori grønn
• Gassmåling

 

BrannWeb AS ble etablert i 2017 og har tilholdssted i Klyvevegen 9 i Skien, sammen med søsterselskapet Brannteknikk Grenland AS og Cylinder Tech AS.

BrannWeb har utviklet et elektronisk internkontroll-system for håndtering av brannsikkerhet i bygg. Ønsker ikke bygg- eier å utføre kontrollen selv, kan BrannWeb i tillegg fungere som brannvernleder.

Vi utfører også opplæring for sertifikatutstedere/gasskontrollører i henhold til arbeidstilsynets krav, Brannvernforeningens varmearbeiderkurs, kurs for brannvernledere (eiers representant) og praktiske slokkeøvelser.


Brannteknikk Grenland AS har siden 2000 drevet med kontroll og salg av blant annet slokkeutstyr og slokkesystemer, samtfylling av en rekke gasser f.eks sveisegass inergen og næringsmiddel CO2.

Cylinder Tech AS er et akkreditert kontrollorgan utpekt av DSB som utfører periodisk kontroll/trykkprøving av transportable gassflasker.

Last ned produktdatablad som PDF