Internkontroll:
Fokus, vilje og dokumentasjon på brannforebygging gir økt sikkerhet, verdi og trygget for eier. Om det er næringsbygg eller borettslag.

Kurs:
Vårt fokus og vår kompetanse, skal bidra til at utøvere av våre kurs sitter igjen med en trygghet om egen kompetanse i eget fag.