Vedlikehold og service på brannslokkeutstyr
Et viktig element i et godt brannvern er å sørge for at slukkeapparatene er i orden og klare til bruk, dersom en brann skulle oppstå.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, har opprettet krav til sertifisering for utførelse av vedlikehold og service på brannslokkeutstyr.
Kurset  vårt gjennomføres etter rådets retningslinjer, og kontroll i henhold til kravene som følger standardenen NS 3910 og NS-EN 671- 3.

Kursets målgruppe

  • Kurset passer for eiere, eiers representanter (brannvernledere)
  • Brukere i brannobjekter, som har behov for kunnskap og godkjenning av å utføre en års kontroll av slokkeutstyr.
  • Kurset kan være nyttig for andre personer med tilknytning til bygningsdrift.

Kursets varighet
Kurset gjennomføres over 32 timer fordelt på 4 dager, inkludert teoretisk og praktisk eksamen dag 4.

For nye utøvere er hele kurset obligatorisk.
For utøvere som har gyldig sertifikat fra tidligere, er det kun behov for repetisjonskurs (dag 4, i det obligatoriske kurset). Hvis utøver har behov for ekstra oppfriskning av praktisk utførelse er det også mulig å delta på dag 3, i det obligatoriske kurset.

Kurset gjennomføres fra 8:00-16:00 hver dag.

Kursdager

30.10-2.11
13-16.11
11-14.12

Velg dag for påmelding

Det er for tiden ingen planlagte kurs.

Kurspris
Obligatorisk  kurs, 17 990 kroner
Repetisjon Grønt Kort (1 dag/Torsdag), 7 990 kroner
Ekstra praksisdag, 3 990 kroner

Prisen inkluderer

  • Kursmateriell
  • Slokkeøvelse
  • Verkstedarbeid
  • Sertifikat-teknisk arrangør er Brannteknikk Grenland, ved instruktør Terje Moen.

Kontakt oss
355 94 636