I Forskrift om brannforebygging (For 2015-12-17-1710), legger kapittel 2 og 3 til grunn, krav til eier og brukers kompetanse om ansvar og plikter for brannsikkerhet i bygg.

Kursets målsetning
Etter kurset skal deltakerne ha god grunnleggende kunnskap i brannforebyggende arbeid

Kursets innhold

 • Brannvesenets tilsyn og saksgang
 • Lover og forskrifter
 • Ansvar og oppgavefordeling
 • Risikoanalyse
 • Kontroll og ettersyn av branntekniske installasjoner
 • Demonstrasjon på bruken av brannslokkeutstyr (videosnutter)
 • Dokumentasjons krav
 • Brannteori – Forberedende oppgave
 • Hjemmeoppgave
 • Kursbevis gis ved gjennomført kurs og bestått hjemmeoppgave

Kursets målgruppe

 • Kurset passer for eiere, eiers representanter (brannvernledere)
 • Brukere i brannobjekter, som har behov for kunnskap om brannforebyggende arbeid
 • Kurset kan være nyttig for andre personer med tilknytning til bygningsdrift

Kursets varighet
Kurset holdes primært på nett, ca 3 timer + hjemmearbeid, men vi kan også sette opp klasseromskurs ved behov. 

Kursdager
2021:  Fredager kl 08-1130
(ikke i fellesferien)

Kurspris
3 200 kroner

Påmelding
[email protected]

Kontakt oss
Tlf: 355 94 636