Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier. 

Kursets målgruppe
Kurset er rettet mot personell som klargjør systemer og tanker før vedlikehold hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære og/eller helseskadelig atmosfære.

Kurssted
Kurset kjøres som klasseromskurs, på faste kursdatoer i Porsgrunn, Stavanger og Molde. I tillegg tilbyr vi bedriftsinterne kurs.

Vårt mobile prosessanlegg, som benyttes ved de praktiske øvelsene ved utførelse av gassmålinger, er transportabelt. Det kan medbringes ved gjennomføring av bedriftsinterne kurs.

Kursets målsetning
Etter endt kurset skal deltakerne bli en kompetent person som dekker kravet i Forskrift 703 §29

Kursets innhold

 • Arbeidstilsynets krav ifm. gassmåling ved: Entring av
    tanker, områdeklarering før varmearbeider
 • Brann- og eksplosjonsteori
 • Sensorenes virkemåte, samt måleskalaene ppm,
    %LEL og vol %
 • Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved
    gassmålinger for hydrokarboner, oksygen og
    helsefarlige stoffer/gasser
 • Kontroll og vedlikeholdsrutiner for
    gassmåleinstrumenter
 • Normer for forurensning i arbeids-atmosfæren, samt
    kombinasjonspåvirkninger av helseskadelige stoffer
 • Risikoanalyse
 • Fremgangsmåte ved inertisering av HC-førende
    systemer ved bruk av nitrogen (N2),  samt mekanisk
    ventilasjon
 • Gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg ang.
    oksygenfriing av mottaksystem for brennbare
    væsker/gasser, gassfriing av separator, mekanisk
    ventilasjon, samt utførelse av entringsmålinger
 • Skriftlig sluttest

Kursets varighet
3 dager

Kursdager

Porsgrunn: 19.06, 18.9 og 20.11

Kontakt oss
355 94 636
Kurspris
14 450 kroner

Påmelding

https://tsgroup.com/kurs/

[email protected]

+47 402 86 000

Kontaktperson:

Liv Marit Hollen Varhaugvik