Hvorfor skal en sertifisere seg i varme arbeider?
Forsikringenes Sikkerhetsforskrift setter krav til personell, som benytter maskiner og/eller utstyr som genererer gnister og/eller nok varme som kan føre til brann. Utførelse av varme arbeider skal utføres av sertifisert personell, i alle miljøer som ikke er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid.

Kursets målsetning
Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha oppnådd en bedre forståelse for risiko ved
    utførelse av varme arbeider og hvordan slik
    risiko minimeres.
 • Kjenne til innholdet i Finans Norge sin
    sikkerhetsforskrift
 • Kjenne til innholdet i offentlig lover og
    forskrifter ifm. utførelse av varme arbeider.
 • Kunne klargjøre og benyttet en håndholdt
    brannslokker.

Kursets innhold

 • Sertifiseringsordningen
 • Regelverk og krav
 • Brann- og slokketeori
 • Varme arbeider og risiko
 • Fordeler og begrensinger ved slokkeutstyr
 • Praktisk slokkeøvelse
 • Skriftlig flervalgseksamen

Kurset tilpasses dere
Vi kan selvsagt skreddersy kurs som passer din bedrift. Kontakt oss for tilbud om bedriftsinternt kurs om våre kursdatoer ikke passer deg og din bedrift.

Kurset får meget gode tilbakemeldinger:

«Har vært med på mange kurs, dette er det beste, vet hva de driver med»

 

«Kunnskapsrik og engasjert instruktør»

 

«Kan anbefales til alle som trenger varmearbeider sertifikat»

 

Kursets varighet er 1 dag, og holdes i klasserom fra kl 8:00 til 15:30.

Kursdager

8.6, 31.8, 21.9, 19.10, 7.11, 23.11, 7.12

Velg dag for påmelding

Det er for tiden ingen planlagte kurs.
Kurspris
2200 Kroner

Kontakt oss
355 94 636