Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier.

 

Kursets målsetning
Etter endt kurs skal deltakerene dokumentere at kunnskapen er opprettholdt og at den kompentente personen dekker forskriftskravene.

Kursets målgruppe
Kurset er rettet mot personell, som tidligere har tatt gasskontrollørkurset for kompetent person.

Kursets innhold

  • Gjennomgang av arbeidstilsynets krav ifm. gassmåling ved utførelse av førstegangsmåling ved entring av tanker og gassmålinger i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på hydrokarbonførende systemer.
  • Brann-og eksplosjonsteori
  • Gass sensorenes virkemåte
  • Begrep og betydninger som benyttes ved utførelse av gassmålinger,ppm % LEL og vol %
  • Betjeningen av bærbare gassmåleinstrument
  • Fremgangsmåte ved initiering av HC-førende systemer ved bruk av nitrogen (N2),samt mekansisk ventilasjon
  • Gassmålinger i vårt mobile prosessanlegge ang. oksygen,brennbare gasser, nitrogen,samt mekansisk ventilasjon.
  •  Skriftlig sluttest

Kurssted
Kurset kjøres som klasseromskurs, på faste kursdatoer i Porsgrunn,Stavanger og Molde. I tillegg tilbyr vi bedriftsinterne kurs.

Vårt mobile prosessanlegg, som benyttes ved de praktiske øvelsene ved utførelse av gassmålinger, er transportabelt. Det kan medbringes ved gjennomføring av bedriftsinterne kurs.

Kursets varighet
2 dager

Kursdager

Porsgrunn: 20.6, 19.9, 21.11

Kontakt oss
355 94 636
Kurspris
10 300 kroner

Påmelding
https://tsgroup.com/kurs/ 
eller til
[email protected]

Kontaktperson
Liv Marit Hollen Varhaugvik
+47 402 86 000