Kursets målgruppe
Kurset er rettet mot personell, som må dokumentere en praktisk slokkeøvelse i forbindelse med varme arbeider.

Kurset passer også brannvernledere og annet personell i tilknytning til brannvernforebygging.

Kursets målsetning
Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Kunne aktivere og benytte en håndslokker
 • Kunne lese på slokkerens etikett om hvilken type brann slokkeren kan benyttes mot
 • Kjenne til ulempene ved de vanligste slokkemidlene.(vann, pulver, skum og CO2)
 • Kjenne til merkingen ang. effektivitetsklasser for slokkemidlet
 • Kunne benytte en brannslokker mot en flammebrann
 • Kjenne til at vann i sprett stråle er mest effektivt ved brannslokking
 • Få demonstrert brann i en gassflaske og hvordan en slik brann slokkes

Kurset innhold

 • Regelverk for slokkeutstyr i forbindelse med varme arbeid
 • Betjening og virkemåten til en håndslokker
 • Kontroll og vedlikeholdsrutine for en håndslokker
 • Slokke og effektivitetsklasser
 • Slokking av brann i klær eller fra en gassbeholder
 • Kontroll og bruken av en brannpost m/kuleventil, sluseventil og automatventil
 • Praktisk slokkeøvelse med håndslokker

Kurset gjennomføres hos oss eller ved behov, bedriftsinternt.

Kursets varighet
Oppstart 14:00. Varighet ca 1 time. Kurset gjennomføres med en liten teoridel i tillegg til den praktisk slokkeøvelsen.

Kursdager
2021:
17.6, 28.8, 16.9, 7.10, 28.10, 11.11, 2.12
Er det behov for andre kursdager, ta kontakt.

Kurspris
990 Kroner

Påmelding
[email protected]

Kontakt oss
355 94 636